Električni pastir je pravzaprav srce vsake električne ograje

električni pastir je v naši deželi kar precej priljubljena naprava, ki jo uporabljamo kot pašno opremo. V ospredju je seveda električna ograja, ki mora biti kar se da funkcionalna, pravilno izvedena, povezana, ne nazadnje morajo biti pravilno uporabljene prav vse potrebne komponente. Le na takšen način lahko torej tvorimo dovolj učinkovit sistem za zaščito svojih domačih živali.

Kot smo nakazali že v samem naslovu, pa je zagotovo električni pastir tisti, ki predstavlja najbolj pomemben element električne ograje. Lahko rečemo, da je njeno srce.

 

Kako deluje pravilno postavljena elektrina ograja

Če je električna ograja povsem pravilno zasnovana, ta deluje na način prenosa kratkih električnih impulzov. Električni impulz električni pastir sprosti preko prevodnika. To je lahko električni trak, kovinska žica, ne nazadnje tudi pletena žica. Izolatorji ter drugi izolacijski materiali pa dobro poskrbijo za varno prenašanje električnega toka skozi ograjo. Prav tako preprečujejo, da bi se električna energija iz nje nenamerno preusmerila v tla. To pomeni, da bi se tok izgubil v zemljo. Na takšen način torej izolatorji, na primer ročke ali palice na ograji, poskrbijo, da ima električni pastir oziroma ograja v celoti zadostno električno napetost.

 

Kaj se zgodi, ko se žival dotakne električne ograje

Če se žival dotakne električnega pastirja oziroma ograje, v kateri je elektrika, je deležna samo kratkega, vendar močnega šoka. Do takšnega pojava pride, saj ob stiku s prevodnikom žival zapre prej odprti električni tokokrog. Tako elektrika steče skozi samo telo živali v zemljo. Preko palice za ozemljitev ter priključenega kabla pa nazaj v električnega pastirja.

Za to, da električni pastir deluje dovolj učinkovito, je izjemnega pomena ustrezna ozemljitev. To je zlasti ključno za suho zemljo pa tudi za peščena ali pa kamnita tla, kjer je prevodnost nekoliko bolj slaba. Seveda moramo pozornost nameniti tudi nekoliko daljšim električnim ograjam, ki imajo močnega električnega pastirja.

Električni pastir je pravzaprav srce vsake električne ograje