Gasilsko društvo ščiti ljudi, živali in lastnino

4. maj velja za mednarodni dan gasilcev, ti pa so pravzaprav naši heroji. Gasilsko društvo namreč skrbi za učinkovito zaščito ljudi, živali, lastnine. Vse omenjeno lahko ogrožajo požari, poplave, potresi in še druge katastrofe.

Na pomoč gasilsko društvo kličemo pri zelo različnih tehničnih intervencijah pa tudi v primeru reševanja bodisi iz višin ali pa globin. Na sploh gasilci delajo v izjemno zahtevnih okoliščinah. V svojih akcijah so zato izpostavljeni škodljivim vplivom, na primer ognju, dimu, strupenim hlapom, kemikalijam, ne nazadnje tudi nevarnostim, ki nastajajo ob rušenju objektov.

Kdaj deluje gasilsko društvo

Dejstvo je, da gasilsko društvo deluje podnevi, ponoči, ob praznikih pa tudi ob vikendih. Delajo, dokler delo ni v celoti dokončano. Nekatera društva gasilcev so prostovoljna, druga pa poklicna.

Da bi gasilci svoje poslanstvo čim bolj učinkovito uresničevali, se torej organizirajo v tako imenovana gasilska društva. Ločimo prostovoljno gasilsko društvo ter prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, ki je namenjeno zlasti gašenju v tovarnah ter drugih industrijskih objektih, kjer obstaja precej velika nevarnost požarov ter drugih oblik nesreč.

V kaj se združujejo gasilska društva

Posamezno gasilsko društvo oziroma gasilska društva se združujejo v gasilske zveze, in to na nivoju občin. Te pa se nato združujejo v tako imenovane regijske svete. Tako organizirani gasilci predstavljajo precej velik delež nevladnih organizacij. Kot taki pa seveda učinkovito vplivajo tudi na preostala področja življenja v določenem lokalnem okolju.

Še zlasti je to dobro razvidno na podeželjih, kjer se skozi članstvo v PGD odvija večina družabnega življenja, medsebojne pomoči in ne nazadnje še kulturni ter športni razvoj samega kraja. Na portalu naših prostovoljnih gasilcev so predstavljene prav vse naše prostovoljne gasilske organizacije.

Gasilsko društvo Ljubljana

Eno od prostovoljnih društev gasilcev pri nas je gasilsko društvo Ljubljana, ki ima sedež v naši prestolnici. V okviru javne gasilske službe mestne občine Ljubljana gasilci opravljajo gasilsko dejavnost. Ta je deljena na preventivne in operativne naloge. Preventivne naloge vključujejo izobraževanje ter osveščanje prebivalcev, evakuacijske vaje, sodelovanje s šolami in vrtci, pregledovanje sistemov aktivne požarne zaščite in še bi lahko naštevali.