sl
hr

Odtis dediščinePodstran "Odtis dediščine" bo izvedena v sklopu internetne strani, aktivirana pa bo po izvedbi prvega kulturnega srečanja v Ludbregu. V okviru projekta bosta namreč iozvedeni dve srečanji in sicer na Rečici ob Savinji ter v Ludbregu. Na srečanjih bodo sodelovali predstavniki vseh projektnih partnerjev in predstavili nesnovno dediščino, ki je bila evidentirana na lokalni ravni (npr. v živo prezentacija ljudskih pesmi, iger, predstavitev kratkih filmov o lokalnih običajih, posebnostih, idr

Na podstrani bodo predstavljeni video posnetek oz. tonski posnetek, slike in opis, primeri lokalne nesnovne dediščine v sodelovanju vseh ciljnih skupin. Tako Občina Rečica ob Savinji kot Grad Ludbreg bosta vsak zase pri pristojnem ministrstvu vložila predlog za registracijo žive kulturne dediščine.

ODTIS DEDIŠČINE
Raziskave kažejo, da se mnogi starejši ljudje bojijo, da bi znanja,veščine in modrosti katerih nosilci so, prešla v pozabo. V preteklosti so se ta znanja prenašala znotraj razširjene družine in prehajala iz generacije v generacijo. Danes razširjenih ali večgeneracijskih družina skoraj ni, to pa zmanjšuje možnost prenosa znanja med generacijami.

S tem namenom v aktivnosti Odtis dediščine v projektu Medgen borza želimo spodbuditi prenos nematerialne kulturne dediščine, ki jo omogoča uporaba sodobne tehnologije, avdiovizualni zapis znanja in spretnosti ter njihovega ohranjanja in hkrati prenos znanja (tradicionalna znanja - sodobne tehnologije). Odtis dediščine  povezuje generacije in ustvarja medgeneracijsko sožitje.

Na prvem medgeneracijskem tabor, ki je potekal v mestu Prelog so se prostovoljci različnih generacij udeležili tečajev snemanja in montaže filma in snemanje nesnovne kulturne dediščine, prek katerega smo pridobili usposobljene prostovoljce vsakega projektnega partnerja. Njihova naloga je, da  s pomočjo IT opreme posnamejo video in s tem evidentirajo lokalno nesnovno kulturno dediščino- znanje, spretnosti in zgodbe starejših ljudi ter jih predstavijo in ohranijo za naslednje rodove.

I. kulturno - družabno srečanje Odtis dediščine Ludbreg

Prvo kulturno - družabno srečanje Odtis dediščine je potekalo v mestu Ludbreg 20. marec 2015. Srečanja so se udeležili vsi projektni partnerji (Občina Loška dolina, kot vodilni partner, v občini Rečica ob Savinji mesta Prelog in Ludbreg), usposobljeni prostovoljci za fotografiranje, montažo in snemanje lokalne nesnovne dediščine iz prvega medgeneracijskega tabora v mestu Prelog, drugi prostovoljci in projektni partnerji ter zainteresirani prebivalci Ludbrega.

Na prvem kulturno - družabno srečanju je vsak projektni partner predstavil primerek lokalne nesnovne dediščine. Na srečanju so se, različni prostovoljci projekta ter tudi do drugi zainteresirani državljani s hrvaške in slovenske strani, udeležili medgeneracijskega druženja in spoznavanja kulturne tradicije vseh udeleženih partnerskih lokalnih skupnosti.

Vse, kar je bilo predstavljeno s strani usposobljenih prostovoljcev za fotografiranje, snemanje in snemanje lokalne nesnovne kulturne dediščine bo preneseno in posneto kot filmčki pripravljeni za predstavitev na drugem srečanju kulturno-družbenega srečanja  Odtis dediščine, ki bo potekala v občini Rečica ob Savinji v Sloveniji.

II. kulturno družabno srečanje Odtis dediščine - Rečica ob Savinji

 
Na Rečici ob Savinji so se 22. maja 2015 srečali predstavniki vseh štirih občin ter Inštituta Antona Trstenjaka, ki sodelujejo v projektu Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti. Spomnimo, da so na Rečici ob Savinji v okviru projekta uredili prostore za medgeneracijsko središče, poleg Rečice pa v  projektu Medgen borza sodelujejo še slovenska občina Loška dolina ter hrvaški občini, Grad Ludbreg in Grad Prelog. Petkovo srečanje je drugo srečanje v eni od projektnih dejavnosti, imenovani  Odtis dediščine.
Projekt Medgen borza je namreč precej kompleksen, saj poleg gradnje ali obnove štirih medgeneracijskih središč zajema še veliko drugih aktivnosti, katerih cilj je sodelovanje in sožitje med generacijami. Na Rečici so doslej pripravili številne aktivnosti, izobraževanja, predavanja in tečaje, usposabljali so oskrbovalce za pomoč svojcem ter prostovoljce. Ravno ti prostovoljci so sodelovali tudi na enem izmed prejšnjih srečanj v Prelogu, kjer je bil med drugim tečaj snemanja filmov. Po tem tečaju so potem prostovoljci posneli kratke filme o kulturni dediščini svoje občine, in te filme so 22. maja prikazali v rečiški osnovni šoli. Jasno, da so rečiški prostovoljci v filmu poskušali približati izdelavo želodcev v Zgornji Savinjski dolini, saj se v končnem produktu skriva ogromno znanja, tradicije in tudi medgeneracijskega sodelovanja.
Projekt Medgen borza zaključujemo 17. junija, in lahko rečem, da so se aktivnosti v medgeneracijskem središču na Rečici ob Savinji dobro prijele, da domačini pogosto prihajajo na naše dogodke. Veseli pa me tudi dejstvo, da se znanje, vrednote in medgeneracijsko sožitje, ki smo jih razdajali v Medgen borzi na Rečici ob Savinji, ravno preko prostovoljcev in drugih naših uporabnikov širijo preko meja rečiške občine.


Izdelava želodcev v Zgornji Savinjski dolini

 


POLHANJE V LOŠKI DOLINI:
Legenda o Dravskom Pisjaneku - Grad Prelog
Ludbreško čudo - Grad Ludbreg
N;
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke